Tjänstehundar

Tjänstehundar

Hundaktiviteter inom försvaret och räddningsverket:

SBK Utbildar tjänstehundar till flygvapnet, armén och statens räddningsverk.

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation, med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar till försvaret och räddningsverket.

Intresserade SBK-medlemmar utbildar sina privata hundar till tjänstehundar och efter att ha avlagt prov kontrakteras dessa till försvaret för att vid eventuell ofred kallas in till tjänstgöring.

En godkänd och kontrakterad hund erhåller utbildningspremie. Tjänstehundarna är av mycket stor betydelse för totalförsvaret och har blivit en populär verksamhet inom Brukshundklubben.

Hundar skyddar flygbaser

Vid en mobilisering kommer flygvapnet att flytta ut sin verksamhet på särskilda krigsflygbaser. Dessa omfattar stora områden som måste bevakas och skyddas mot bland annat sabotage. Försök har visat att den effektivaste bevakningen sker med hjälp av hund.

Hunden i hemvärnet

Arméhunden har en något kortare grundutbildning än flygvapenhunden och krigsplaceras efter godkänt prov tillsammans med sin förare i Hemvärnet. Hunden kan här vidareutbildas beroende av bevakningsuppgiftens karaktär.

Arméhundens primära uppgift är att medverka vid bevakningen av för försvaret känsliga objekt.

Räddningshund – livräddare

Räddningshundar utbildas på uppdrag av Statens Räddningsverk, med uppgift att vid ofred söka efter människor i raserade hus. Hunden kan känna personvittring på djupet genom flera meter med rasmassor och markera detta för sin förare.

Räddningshundarna kan också göra betydelsefulla insatser i fredstid efter jordbävningar, ras och andra större katastrofer, där människor innestängts och är svåra att lokalisera.

Räddningshundförare är beredda att med kort varsel göra insatser på katastrofplatser över hela världen. Räddningshunden är även ett utmärkt hjälpmedel vid skallgångsinsatser.

Om du är intresserad så kontakta Svenska brukshunds klubben.

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *