Avmaskning av hunden

Det är viktigt att man minst en gång per år rutinmässigt avmaskar sin hund. Har man många hundar eller kennel kan man behöva göra det två till tre gånger på ett år.

Avmaskning av hunden

En hund får ganska ofta sk. endoparasiter dvs inälvsparasiter. Smittan sker mellan djur, genom kontakt med infekterad avföring och genom infekterade loppor, råttor el. slaktavfall.

Olika typer av inälvsparasiter som är vanliga i Sverige och som hundar ofta smittas med:

Rundmaskar:

 • Spolmask
 • Hakmask

Spolmasken är den vanligaste inälvsparasiten hos hund. Den är gulvit till färgen och långsträckt med avsmalnande ändar och den är mellan 10 – 20 cm lång.

Symtom:

 • Avmagring, trots god aptit, bukig.
 • Diarré, hosta, kräkningar.
 • Glanslös päls.
 • Fynd av spolmask i avföring eller i spyor.

Hakmasken är en liten vit mask med avsmalnande ändar som har en längd på 1/2 till 1 cm. Den är vanlig hos hundar som vistas mycket ute i hundgård och på kennlar.

Symtom:

 • Blodig diarré
 • Blodbrist
 • Avmagring
 • Glanslös päls

En hakmask kan även förutom de nämnda smittvägarna tränga in genom huden.

Viktigt att tänka på om man föder upp en valpkull är att valparna i regel smittas med spolmask och i vissa fall även med hakmask redan i fosterstadiet och sedan via modersmjölken.

Då det tar 3 veckor för en larv att utvecklas till en könsmogen spol eller hakmask och kan lägga ägg är det viktigt att valparna avmaskas senast 3 veckor efter födelsen för att minimera antalet parasiter.

Plattmask:

 • Bandmask

Bandmasken lever i hundens tunntarm och kan förekomma i flera olika arter. Längden varierar från 3 cm upp till 3 m.

Den förekommer dock ej så ofta hos hunden. En jakthund kan drabbas ibland efter att den ätit rått viltkött.

Symtom:

 • Avmagring
 • Risgrynsliknande segment som rör sig i pälsen runt analöppningen eller som hittas i avföringen.

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *